Μηχανισμός Shimano Ocea Jigger F Custom

585,00630,00

Ο Μηχανισμός Shimano Ocea Jigger F Custom είναι ήδη γνωστός στους περισσότερους φίλους του Slow Jigging, για τις δυνατότητές του και την άριστη ποιότητά κατασκευής του. Πρόσφατα παρουσιάστηκε από τη Shimano η ανανεωμένη έκδοση του συγκεκριμένου μηχανισμού με μια επιπλέον σημαντική καινοτομία.

Μηχανισμός Shimano Ocea Jigger F Custom
Μηχανισμός Shimano Ocea Jigger F Custom