Όροι Χρήσης


Ο χρήστης / επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα ifishing.gr το οποίο θα καλείται εφεξής για συντομία «η επιχείρηση».  Ο χρήστης / επισκέπτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσεως όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ifishing.gr. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και την πολιτική της. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες / επισκέπτες για τυχόν τροποποιήσεις και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος ifishing.gr γίνονται όσοι εγγράφονται από την επιλογή  «ΕΓΓΡΑΦΗ» ή όσοι πραγματοποιούν παραγγελία χωρίς να γίνουν μέλος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης / επισκέπτης  του ηλεκτρονικού καταστήματος ifishing.gr υποχρεούται:
1. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος ifishing.gr για  τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ifishing.gr για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της  Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης  Δημόσιας ή Διοικητικής  Αρχής και Υπηρεσίας.
2. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
3. Να ΤΗΡΕΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ifishing.gr ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΟΥ.
4. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία  εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.
5. Να ενημερώνει τα Στοιχεία Εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, ifishing.gr  έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.
6. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του  ifishing.gr. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα  μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.
7. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος της κάθε συνόδου (session).
8. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στo κατάστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος ifishing.gr
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
2.1 Γενικά
Η επιχείρηση με την επωνυμία Βαγγέλης Ασγουδάκης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη/επισκέπτη και έχει την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων στην ηλεκτρονική σελίδα www.ifishing.gr καθώς και στο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης.
Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.ifishing.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την εγγραφή ή κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής της παραγγελίας.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της ifishing.gr και για την ορθή εκτέλεσης της παραγγελίας.
Ο χρήστης / επισκέπτης της Ιστοσελίδας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.
2.2 Σκοπός επεξεργασίας και ενημέρωση του χρήστη
Η ifishing.gr ενημερώνει τον επισκέπτη / εγγεγραμμένο χρήστη και αυτός αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα παρακάτω:
α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Η ifishing.gr θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά την εγγραφή ή κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής της παραγγελίας, ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Μόνο εφόσον ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του η ifishing.gr θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων.
β) Ηλεκτρονικές Παραγγελίες
Ο χρήστης ή ο υποψήφιος πελάτης έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική του παραγγελία με δύο τρόπους:
1) Ως επισκέπτης
2) Ως εγγεγραμμένος χρήστης
και στις δύο περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας login στον λογαριασμό του με τα στοιχεία εισόδου που δήλωσε κατά την εγγραφή του ή να στείλει email στην επιχείρηση.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να αποσταλεί η παραγγελία, ζητούνται:
το πλήρες ονοματεπώνυμο
η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας
η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας σε περίπτωση που είναι διαφορετική της χρέωσης
ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη (email)
τα στοιχεία τιμολόγησης σε περίπτωση τιμολογίου
Στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών δεν αποθηκεύονται σε μέσα της επιχείρησης κατά την διάρκεια της παραγγελίας αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης επιχείρησης που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των συναλλαγών (cardlink).
Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσει από τον χρήστη δεδομένα όπως αριθμό ταυτότητας ή στοιχεία που δεν αναφέρονται παραπάνω.
Σε περίπτωση παράδοσης παραγγελίας σε τρίτο πρόσωπο, ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του τρίτου προσώπου (παραλήπτη της παραγγελίας) για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην επιχείρηση ifishing.gr για τον σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτόν των σχετικών προϊόντων.
Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση και ολοκλήρωση της παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη / πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων για τα στάδια εκτέλεσης παραγγελίας, τυχόν διευκρινήσεων σχετικών με την παραγγελία και η ενημέρωση για το απόθεμα. Ο χρήστης / πελάτης ενημερώνεται ότι η παροχή των άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη / πελάτη για την επεξεργασία αυτή.
Κάθε χρήστης / πελάτης που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ifishing.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα σχετικά με την λήψη, εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές προϊόντων της ifishing.gr, και τις παραγγελίες στο www.ifishing.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών/πελατών τόσο από υπαλλήλους της ifishing.gr όσο και από τρίτους αποδέκτες στο πλαίσιο της εκτέλεσης μιας παραγγελίας. Τρίτοι αποδέκτες καλούνται μεταφορικές εταιρείες και εταιρείες ταχυμεταφορών.
Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση δεδομένων των χρηστων/πελατών δεν θα γινεται από την ifishing.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ifishing.gr εκτός και εάν έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών ή αν απαιτηθεί από τον Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.
γ) Επεξεργασίες που απαιτούν συγκατάθεση
γ.1) Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από την ifishing.gr και το www.ifishing.gr ο χρήστης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεση του.
Ο σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμενου χρήστη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της ifishing.gr προς τον χρήστη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων και η ενημέρωση νέων προϊόντων του www.ifishing.gr
Έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία στέλνοντας το αίτημα σας μεσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
γ.2) Η ifishing.gr ενημερώνει τον χρήστη/πελάτη ότι μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του και να διενεργεί έρευνες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους χρήστες/πελάτες. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής, η ifishing.gr έχει το δικαίωμα να καταγράφει της ανάγκες τους, να προχωρά στις αναγκαίες ενέργειες προώθησης των κατάλληλων προϊόντων. Για να μπορούν οι πελάτες / εγγεγραμμένοι χρήστες να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις βάσει των αγορών τους που έχουν πραγματοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ifishing.gr θα πρέπει να δώσουν την συγκατάθεση τους για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς  και ειδικότερα των παρακάτω δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του χρήστη/πελάτη:
Προϊόντα που έχετε αγοράσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
Συχνότητα επισκέψεων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
Προϊόντα που έχετε βάλει στο καλάθι
Ιστορικό παραγγελιών
Σκοπός της συγκεκριμένης αυτής επεξεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών, η προσωπική επιβράβευση τους, η επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πελατειακής βάσης της ifishing.gr, η λήψη από τους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες προσωποποιημένων προσφορών και ενημερώσεων που τους αφορούν άμεσα καθώς επίσης και η πρόσκληση συμμετοχής, με ανταμοιβή ή όχι, σε έρευνες για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας ifishing.gr για την αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών βάσει των αγορών που αυτός έχει πραγματοποιήσει.
O επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την ifishing.gr, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.
δ) Αποδέκτες δεδομένων
Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη / πελάτη είναι:
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ifishing.gr
Οι φορολογικές και τραπεζικές αρχές σε περίπτωση ελέγχου
Εταιρείες ταχυμεταφορών και μεταφορικές εταιρείες
ε) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων
Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία:
το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ifishing.gr
το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων
το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
Την άσκηση των δικαιωμάτων του μπορεί να κάνει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη / πελάτη η ifishing.gr θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός 30 ημερών από την υποβολή του.
ζ) Χρόνος διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Τα δεδομένα του επισκέπτη/πελάτη διατηρούνται από την ifishing.gr έως ότου ο επισκέπτης/πελάτης ζητήσει την διαγραφή τους. Όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσης του μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσης του.
στ) Δεδομένα Ειδικής κατηγορίας
Η ifishing.gr δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
η) Cookies
Η επιχείρηση ενημερώνει τους χρήστες ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” κατά την πλοήγηση και περιήγηση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η χρήση “cookies” αποσκοπεί αποκλειστικά στη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλα τα προσωπικά στοιχεία, που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση της τεχνολογίας αυτής, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν ο χρήστης / επισκέπτης δεν επιθυμεί την χρήση των “cookies”, δεν μπορεί να συνεχίσει την περιήγηση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα ifishing.gr

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σε αυτή.

 

ΤΙΜΕΣ &  ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων της και τις λοιπές χρεώσεις εφόσον ενημερώνει τους χρήστες για την αλλαγή αυτή μέσω της ιστοσελίδας της. Η αλλαγή δεν καταλαμβάνει τις παραγγελίες, που έχουν ήδη γίνει. Οι τιμές των προϊόντων είναι ίδιες σε όλα τα κανάλια πώλησης τους (ηλεκτρονικό κατάστημα, φυσικό κατάστημα) εκτός από τα προϊόντα όπου χαρακτηρίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως “Web Offer” και η τιμή της προσφοράς ισχύει μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του eshop. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη, εκτός από τα προϊόντα υπό προσφορά, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική σελίδα. Ο χρήστης /πελάτης ενημερώνεται για το κόστος των μεταφορικών και τους τρόπους αποστολής από την οικεία σελίδα https://ifishing.gr/?page_id=9.html ή κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η πληρωμή των προϊόντων με την παραλαβή της παραγγελίας (αντικαταβολή) συνεπάγεται για τον πελάτη πρόσθετη επιβάρυνση, για την οποία ενημερώνεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Τη σχετική χρέωση μπορεί να πληροφορηθεί και από τη σελιδα https://ifishing.gr/?page_id=3644.html, που περιέχει τους τρόπους πληρωμής.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών καθώς και υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς αυτών, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην οικεία σελίδα https://ifishing.gr/?page_id=3647.html και εφόσον το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά, που αποδεικνύουν τη συναλλαγή και βρίσκεται στην κατάσταση, που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές με όλα τα έγγραφά του.
Όροι Επιστροφών:
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία όπως ακριβώς τα παραλάβατε.
Η εξωτερική και εσωτερική συσκευασία τους να είναι άψογη.
Η ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων να μην έχει υπερβεί τις 14 ημερολογιακές ημέρες.
Το προϊόν που θα επιστρέψετε να συνοδεύεται από το ανάλογο παραστατικό και το παραστατικό αγοράς.
Σε όλες τις περιπτώσεις, που υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα και δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του κατασκευαστή.
Για οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με την επιχείρηση μας και να έχει σταλεί σε εμάς το απαραίτητο έγγραφο εντός 14 ημερολογιακών ημερών.
Σε περιπτώσεις όπου αναλαμβάνει η επιχείρηση μας την χρέωση μεταφορικών για την επιστροφή προϊόντων, θα γίνονται δεκτές μόνο όταν αυτές στέλνονται με κούριερ ACS ή της γενικής ταχυδρομικής.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Εξαιρούνται από το δικαιώματα επιστροφής προϊόντα τα οποία δεν προβλέπονται από τον αντίστοιχο νόμο, οπως προίόντα τα οποίο έγιναν παραγγελία κατόπιν αιτήματος του πελάτη με κάποιο ακριβή αριθμό μοντέλου (P/N), προϊόντα τα οποία κόπηκαν σε διαστάσεις όπου ζήτησε ο πελάτης (καλώδια, αντιστάσεις κ.α.) καθώς και οι μπαταρίες.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί το προϊόν που αγοράσατε απο την επιχείρηση μας εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει ο κατασκευαστής ως εγγύηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email ([email protected]) για να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες. Η αποστολή του προϊόντος μπορεί να γίνει στην έδρα μας με έξοδα τα οποία χρεώνεται ο καταναλωτής ή να το παραδώσετε ο ίδιος στην έδρα μας, απαραίτητη προϋπόθεση το προϊόν να συνοδεύεται από αντίγραφο του παραστατικού αγοράς (σε περίπτωση που το έχετε χάσει μπορείτε να επικοινωνήσετε με το λογιστήριο μας ώστε να σας στείλουν αντίγραφο αυτού). Από την στιγμή που παραλάβουμε το προϊόν ενδέχεται να προηγηθεί έλεγχος από το service της επιχείρησης μας και σε συνέχεια να αποσταλεί στον κατασκευαστή/προμηθευτή για επισκευή ή αντικατάσταση. Η διαδικασία της αντικατάστασης εφόσον αυτή προβλέπεται μπορεί να διαρκέσει από 2 ημέρες έως και 30 ημερολογιακές ημέρες. Η ifishing.gr προσπαθεί και υπόσχεται για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σας.
Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή πριν την αγορά του προϊόντος για το διάστημα της εγγύησης του λόγω ότι διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή αλλά και λόγω της φύσεως των προϊόντων όπου εμπορευόμαστε αν αυτά καλύπτονται από εγγύηση, προϊόντα τα οποία πωλούνται από την επιχείρηση μας και χαρακτηρίζονται ως εξαρτήματα και όχι έτοιμες συσκευές δεν καλύπτονται από εγγύηση εκτός και αν ο κατασκευαστής ορίζει κάποιο χρονικό διάστημα ως εγγύηση.